สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  ใยใหม
 
1. นางนฤมล  บีพิมาย