สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 26.27 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนนทพันธ์  วัชรพงษ์
2. เด็กชายสิรดนัย  คบทองหลาง
 
1. นางกิตยาภรณ์  วิเชียรทอง