สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ิพิมพ์เบ้าธรรม
2. เด็กหญิงอรปรียา   หวังสุข
 
1. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  นางสันเทียะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งททิวา  โสเรรัมย์
2. เด็กหญิงลัดดา  แก้วกำพร้า
 
1. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  นางสันเทียะ