สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวณัทฎามลณ์   ณัธญาธรนินน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษกร  ยงสืบชาติ
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  หงษ์ทอง
3. เด็กชายศาสวัต  ตวยกระโทก
4. เด็กชายสิริวิชญ์  พิณฑ์โทกระโทก
5. เด็กชายอนุวิน  บุญเฉย
6. เด็กชายอภิรักษ์  ขิมทองหลาง
 
1. นายจรีวุฒิ  กรรภิรมย์
2. นางสาวณัทฎามลณ์  ณัธญาธรนินน์