สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมยาวี  อ้อนกระโทก
 
1. นางสาวพรทิพา  เฝ้ากระโทก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัณชาการ  ชาญสำโรง
 
1. นายจวน  เฝ้ากระโทก