สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพันทวี  เงินไทย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จับโจร
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ปะตังเวสา
 
1. นายวรจักษ์  กำเนิดเวช
2. นางสาวสมพร  วงจักร์