สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พลยุทธภูมิ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ขามสำโรง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โคนกระโทก