สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุรัตนา  ชินผักแว่น
2. เด็กหญิงอทิติยา  ปัชตา
 
1. นางสาวมลธิชา  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวปิยะพรรณ  ผึ่งกระโทก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา  กริดกระโทก
2. เด็กหญิงเบญญา  หมายกลาง
 
1. นางสาวมลธิชา  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวปิยะพรรณ  ผึ่งกระโทก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์  ผัดกระโทก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โคนกระโทก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรวดกระโทก
 
1. นางสาวเกรียงจิตร  ฝ่ายกระโทก
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พลยุทธภูมิ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ขามสำโรง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โคนกระโทก
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทินกร  หุนทะเล
2. เด็กชายธนกฤต  ดิษปัญญา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โคนกระโทก
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัญพงษ์  กริดกระโทก
 
1. นายเทวินทร์  แจ้งไพร