สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกิดบ้านกอก
2. เด็กหญิงสุภาพร  อุดมคำ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สมัครณรงค์
 
1. นายวัชพล  พระไตรยะ
2. นางแพรพิไล  มากพันธ์