สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  จังหวัดกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  มุ่งเขตกลาง
3. เด็กหญิงธัญพิมล  หุตะมาน
4. เด็กหญิงพะธูกานต์  นิตรานนท์
5. เด็กหญิงวรนิษฐา  เชื่อมกลาง
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีนาคา
 
1. นายฐิถิศักดิ์  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุนารี  ดอนจันทึก