สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซ่าเลือด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิรพัฒน์  สืบเพ็ง
 
1. นางศุภลักษณ์  สาโรจน์
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  คะเชนเชื้อ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรยิ้มพะเนา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ประจงบัว
 
1. นางสุวัจนา  คำชำนิ
2. นางอารีย์  แก้วพะเนา