สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิติยากร  จันทร์นวล
2. เด็กหญิงปานชีวา  ลาภเจริญ
 
1. นางสาวอุบล  มิมไธสง
2. นางสราญรัตน์  ชิโกศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชิโกศรี
2. เด็กชายศิรินันท์  วรรณู
 
1. นางสาวอุบล  มิมไธสง
2. นางสราญรัตน์  ชิโกศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายยสินทร  มินไธสง
2. เด็กชายวรายุทธ  คำเขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ฝ่ายเทศ
 
1. นายฤทธิ์  สียางนอก
2. นายกำจัด  สุขประเสริฐ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  เสนผาบ
2. เด็กชายวันชนะ  ภูมิศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสายทอง  อ่อมไหล
 
1. นางจุฑารัตน์  บุทธิจักร์
2. นางพิกุล  เสนผาบ