สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสนผาบ
2. เด็กหญิงภาวิณี  เจริญจิตร
 
1. นางพิกุล  เสนผาบ