สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจิรพันธ์ุ  ศรีอ่อนล้า
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปรึ่มกระโทก
 
1. นางสาวบุษรารัตน์  ธรรมมา