สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรนุช  แก้วพิมาย
 
1. นายสุวรรณ  ครุฑใจกล้า
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกอร  หนูกระโทก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อยู่หลง
 
1. นางสมบูรณ์  เย็นเพชร