สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะแกรง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสโรชา  นาฉกาด
 
1. นางสาวพวงผกา  มะสีผา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74.1 เงิน 17 1. เด็กชายอภิเบส  ภู่นาค
 
1. นางสาวจณิสตา  อาศัยร่ม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เงาไพร
 
1. นางสาวจณิสตา  อาศัยร่ม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แพงไธสง
3. เด็กหญิงอรณา  ปัตตานัง
 
1. นางวลัยลัก  ผลเยี่ยม