สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิชาติ  โนนโพธิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขุนแก้วเมือง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สนทองหลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จ่ามมาตย์