สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรนัชชา  สดโคกกรวด
 
1. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรคง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.01 เงิน 14 1. เด็กชายภัทรายุส  วิชัย
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
2. นายสุพรรณ  ตานา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์มะไพ
2. เด็กชายเอกพล  ซุยโพธิ์น้อย
 
1. นางวนิดา  พลโลหะ