สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถนนหัก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.2 ทอง 12 1. เด็กชายทัยทัต  ท่วมกระโทก
2. เด็กหญิงปวีณธิดา  ปร๋อกระโทก
 
1. นางนภวรรณ  ภิญโญดม
2. นางบุญค่ำ  สีบุญเรือง