สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 1. เด็กชายพงศกร  ลือทองหลาง
 
1. นางเบญจวรรณ  นาศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คงกลาง
 
1. นางสาวธีระดา  ทับกระโทก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนทองหลาง
2. เด็กชายพงศธร  ชลกลาง
3. เด็กชายภาสกร  ช่อทองหลาง
 
1. นายมานพ   กำจัดภัย