สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐดนัย   พระพรายครบุรี
 
1. นางสาวแพรวพรรณ   จีนสูงเนิน