สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 12 1. เด็กชายภานุกร  ดวงกระโทก
 
1. นายธวัชชัย  ชัยพูน