สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายคิมหันต์  ต่อมกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก