สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.96 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนธรณ์  เพ็งกระโทก
2. เด็กชายศุภชัย  มาดปัญญา
 
1. นายไกวัล  ประภาสโนบล