สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายอนุศักดิ์  วงศ์แก้วมิ่ง
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรกนก   แทะกระโทก
2. เด็กหญิงดวงดาว   โตกระโทก
 
1. นางรุ้งทิพย์   เพ็ชรกลับ
2. นางวรรณา   โด่งพิมาย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงอภัทสรา  วงศ์ขำ
 
1. นางสมพิศ   รุกขชาติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายภิภพ   โกษากุล
 
1. นางสมพิศ   รุกขชาติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาภาพร    บุญกระโทก
 
1. นางสมพิศ   รุกขชาติ