สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   จอยกระโทก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง