สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายคมสัน  เที่ยงแก้ว
2. เด็กหญิงจินตนา  จันทร์กระสัง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  พิราลัย
 
1. นางรัตติยา  ชิดชม
2. นางสาวอุไรพร  กิจดี