สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนตาพรม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 12 1. เด็กชายจิรพล  แจ่มเรือน
2. เด็กหญิงสิริกัญรญา   ใบโพธิ์
 
1. นางอรชุมา  ทานกระโทก