สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐษา  พลเสน
 
1. นางสาววนิดา  อุดรวงศ์