สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเพชร สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนมล  เนรมิตครบุรี
 
1. นางธฤษวรรณ  งอกชัยภูมิ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  นานัน
 
1. นางปราถนา  พรประเสริฐ