สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงวณิชยา  ทุมฉิมพาลี
 
1. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายพิสิษฐ์   แช่มชื่น
2. เด็กชายราเชนทร์  รั้งกระโทก
 
1. นางมณีรัตน์  เชื่อมกลาง
2. นายสถิตย์  อดทน