สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทะศรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  ชินทอง
 
1. นางวีรวรรณ  แก้วหลวง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บรรดิษฐ์วงศ์
2. เด็กชายสุกัลย์  โรมกลาง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ลาสุเล
 
1. นางวีรวรรณ  แก้วหลวง
2. นายแสวง  แก้วหลวง
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  ปัตตาเทสัง
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กหญิงเมย์ษยา  ลาสุเล
 
1. นางวาสนา  คุ้มเมือง