สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายจิระภัช  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุนัย  ทวรรณกุล