สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิภาธร   มอมกระโทก
2. เด็กหญิงภิรดา   แก้วกระโทก
 
1. นางสุวรรณา   แตะกระโทก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.99 เงิน 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์    จันทร์ตำรา
 
1. นางบังอร  มองเพ็ชร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายอนุชิต    ชื่นกระโทก
 
1. นางนภาภรณ์   ฝ่ายโชคชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   กอบกระโทก
 
1. นางบังอร    มองเพ็ชร