สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงไทย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 6 1. เด็กชายนริศวร์  ห่ามกระโทก
 
1. นางสาวเตือนใจ   เกราะกระโทก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนริศวร์   ห่ามกระโทก
 
1. นางสาวเตือนใจ   เกราะกระโทก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลภา   พระกระโทก
 
1. นางจำนงค์   อดีตรัมย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายนริศวร์   ห่ามกระโทก
 
1. นางสาวเตือนใจ   เกราะกระโทก