สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุพัชชา   ดอกกระโทก
 
1. นายชัชชัย   สิงหิรัญเรือง