สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขประเสริฐ
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชนะพะเนา
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ