สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.41 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  อินนอก
2. เด็กชายจิณวัตร  บุญค้ำ
 
1. นายนรินทร์  พิณศิริ