สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรพล  ภูวันนา
2. เด็กชายอนุชา  จอดนอก
 
1. นายนรินทร์  พิณศิริ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุริวัติน์  แก้วทรวง
 
1. นางมัสธุรส  ผ่องสุข