สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงพอลล่า  นนทะวงศ์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ประสิทธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภาภักดิ์  ณะพรานบุญ
 
1. นางธิดา  พวกแสน