สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เทพกระโทก
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ปีกกระโทก
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปลอดกระโทก
 
1. นางฉลอง  ดีการนา
2. นางสาวจำเนียร  คำสาริรักษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภูริยา  แผ้วกระโทก
2. เด็กหญิงอญิญญา  แพทย์เสลา
 
1. นายเอกพล  เปรมปราคิน