หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 25 20 83.33% 2 8.33% 2 8.33% 0 0% 24
2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 43 19 51.35% 11 29.73% 4 10.81% 3 8.11% 37
3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 23 15 68.18% 3 13.64% 3 13.64% 1 4.55% 22
4 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 17 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
5 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 24 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
6 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 20 13 68.42% 4 21.05% 0 0% 2 10.53% 19
7 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 19 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 24 12 60% 4 20% 1 5% 3 15% 20
9 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
11 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 24 11 55% 3 15% 3 15% 3 15% 20
13 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
14 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 21 10 47.62% 6 28.57% 0 0% 5 23.81% 21
15 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
17 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 16 9 56.25% 7 43.75% 0 0% 0 0% 16
18 โรงเรียนครบุรีวิทยา 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
19 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 14 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
21 โรงเรียนวัดพรหมราช 23 8 34.78% 11 47.83% 2 8.7% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 16 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 15 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 12 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
29 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
30 โรงเรียนบ้านระเริง 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านหนองแดง 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
32 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนบ้านแชะ 13 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
34 โรงเรียนบ้านสันติสุข 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
35 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
37 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
41 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 9 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
42 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านไผ่ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนจอมทองวิทยา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านไชยวาล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนวัดหงษ์ 7 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
51 โรงเรียนตะแบกวิทยา 8 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านลำไซกง 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
55 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านลำเพียก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านสระประทีป 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนไผ่สีสุก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านมาบกราด 10 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
71 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านบุตะโก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านปางไม้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
87 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านคลองเตย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 8 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
101 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านหนองโสน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านหนองเมา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านวังหมี 6 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
112 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านโคกโจด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนวัดมกุฎไทยยาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านน้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองผักไร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
143 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านหนองรัง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านซับเต่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
165 โรงเรียนบ้านโพนทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
166 โรงเรียนวัดบ้านส่อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]