สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง 20 2 2 0 24
2 บ้านเมืองปักสามัคคี 19 11 4 3 34
3 บ้านไทยสามัคคี 15 3 3 1 21
4 อนุบาลสกุลจิตร 15 2 0 0 17
5 หนองนกเขียนสามัคคี 14 6 2 2 22
6 บุญณดาวิทยา 13 4 0 2 17
7 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 13 3 0 1 16
8 สะแกราชวิทยาคม 12 4 1 3 17
9 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 12 4 0 1 16
10 บ้านศาลเจ้าพ่อ 12 1 1 0 14
11 บ้านลำนางแก้ว 12 1 0 1 13
12 บ้านซับก้านเหลือง 11 3 3 3 17
13 บ้านบุหว้าสามัคคี 11 3 0 1 14
14 บ้านหนองโบสถ์ 10 6 0 5 16
15 บ้านสุขไพบูลย์ 10 2 0 1 12
16 บ้านหนองแคทราย 10 2 0 0 12
17 บ้านกุดโบสถ์ 9 7 0 0 16
18 ครบุรีวิทยา 9 3 0 1 12
19 บ้านทรัพย์เจริญ 9 1 0 0 10
20 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 9 0 1 0 10
21 วัดพรหมราช 8 11 2 2 21
22 ชุมชนจระเข้หินฯ 8 6 0 0 14
23 บ้านดอนแสนสุข 8 2 2 2 12
24 บ้านปลายดาบ 8 2 1 1 11
25 วัดโพธินิมิตร 8 2 1 0 11
26 บ้านโนนสมบูรณ์ 8 0 1 0 9
27 บ้านบุไผ่ 7 5 1 1 13
28 บ้านหนองใหญ่ 7 1 1 3 9
29 บ้านน้ำซับ 7 1 1 1 9
30 บ้านระเริง 7 1 0 0 8
31 บ้านหนองแดง 6 6 0 0 12
32 ท้าวสุรนารี(2521) 6 4 0 1 10
33 บ้านแชะ 6 3 0 2 9
34 บ้านสันติสุข 6 1 1 1 8
35 วัดใหม่สำโรง 5 4 2 1 11
36 อนุศาสน์วิทยา 5 3 1 1 9
37 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 5 2 2 0 9
38 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 5 2 0 1 7
39 บ้านเก่าปอแดง 5 1 0 0 6
40 ป่าไม้อุทิศ 2 5 0 2 0 7
41 ชุมชนบ้านตะขบ 5 0 1 2 6
42 สามัคคีประชาสรรค์ 5 0 0 1 5
43 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 5 0 0 0 5
44 บ้านไผ่ 4 4 1 0 9
45 เจียรวนนท์อุทิศ 2 4 3 1 1 8
46 จอมทองวิทยา 4 2 2 0 8
47 บ้านไชยวาล 4 1 0 0 5
48 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 4 1 0 0 5
49 บ้านโคกสันติสุข 4 1 0 0 5
50 วัดหงษ์ 4 0 2 0 6
51 ตะแบกวิทยา 4 0 1 0 5
52 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 3 4 1 0 8
53 บ้านลำไซกง 3 3 0 0 6
54 ธงชัยเหนือวิทยา 3 2 1 3 6
55 บ้านบุเจ้าคุณ 3 2 0 1 5
56 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 3 1 2 1 6
57 อาจวิทยาคาร 3 1 1 0 5
58 บ้านหนองหินโคน 3 1 1 0 5
59 บ้านลำเพียก 3 1 0 0 4
60 บ้านหนองขนาก 3 1 0 0 4
61 แหลมรวกบำรุง 3 1 0 0 4
62 บ้านท่าเยี่ยม 3 1 0 0 4
63 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 3 0 2 1 5
64 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 0 0 0 3
65 บ้านโคกสำราญ 3 0 0 0 3
66 บ้านสระประทีป 3 0 0 0 3
67 บ้านหนองหลักศิลา 3 0 0 0 3
68 ไผ่สีสุก 3 0 0 0 3
69 มารีย์ธงชัย 3 0 0 0 3
70 บ้านมาบกราด 2 3 4 0 9
71 บ้านบุตะโก 2 2 1 1 5
72 บ้านคลองสาริกา 2 2 1 1 5
73 บ้านสระตะเคียน 2 2 0 1 4
74 บ้านบ่อปลา 2 2 0 0 4
75 บ้านไทรงาม 2 2 0 0 4
76 บ้านโนนสาวเอ้ 2 1 1 1 4
77 บ้านสระผักโพด 2 1 1 1 4
78 บ้านสระว่านพระยา 2 1 1 0 4
79 สายมิตรปักธงชัย7 2 1 1 0 4
80 บ้านโคกสะอาด 2 1 0 1 3
81 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 2 1 0 0 3
82 สกัดนาควิทยา 2 1 0 0 3
83 บ้านเขาพญาปราบ 2 1 0 0 3
84 เหรียญทองวิทยา 2 1 0 0 3
85 บ้านปางไม้ 2 1 0 0 3
86 บ้านราษฎร์พัฒนา 2 0 1 3 3
87 บ้านซับไทรทอง 2 0 1 0 3
88 บ้านมาบตะโกเอน 2 0 1 0 3
89 วัดบ้านพร้าว 2 0 0 1 2
90 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 2 0 0 0 2
91 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 2 0 0 0 2
92 บ้านบะใหญ่ 2 0 0 0 2
93 บ้านโนนเหลื่อม 2 0 0 0 2
94 บ้านหนองตาด 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองสองห้อง 2 0 0 0 2
96 บ้านคลองเตย 2 0 0 0 2
97 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 2 0 0 0 2
98 บ้านพนาหนองหิน 2 0 0 0 2
99 บ้านหนองไม้สัก 1 4 2 0 7
100 บ้านหนองหิน 1 3 1 2 5
101 วัดหลุมข้าว 1 3 1 0 5
102 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 3 0 1 4
103 บ้านหนองโสน 1 3 0 0 4
104 บ้านโกรกสำโรง 1 3 0 0 4
105 บ้านหนองล้างช้าง 1 2 1 0 4
106 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 2 1 0 4
107 แสนยวิทยาภูมิ 1 2 0 0 3
108 บ้านบุหัวช้าง 1 2 0 0 3
109 บ้านหนองเมา 1 2 0 0 3
110 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1 2 0 0 3
111 บ้านวังหมี 1 1 0 2 2
112 บ้านคลองทุเรียน 1 1 0 1 2
113 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 1 0 1 2
114 บ้านโคกโจด 1 1 0 0 2
115 บ้านใหญ่ 1 1 0 0 2
116 วัดมกุฎไทยยาราม 1 1 0 0 2
117 บ้านบุยายแลบ 1 1 0 0 2
118 บ้านราษฎร์สามัคคี 1 1 0 0 2
119 สวนหมากสงเคราะห์ 1 1 0 0 2
120 บ้านสมบัติเจริญ 1 0 1 0 2
121 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
122 บ้านหนองสนวน 1 0 0 1 1
123 บ้านน้อย 1 0 0 1 1
124 บ้านวังหิน 1 0 0 1 1
125 บ้านคลองทราย 1 0 0 0 1
126 บ้านคลองสะท้อน 1 0 0 0 1
127 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 0 1
128 บ้านยางกระทุง 1 0 0 0 1
129 บ้านโคกไม้งาม 1 0 0 0 1
130 บ้านโป่งสามัคคี 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 0 1
132 บ้านโกรกหว้า 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองต้อ 1 0 0 0 1
134 บ้านหลุมเงิน 1 0 0 0 1
135 จตุคามวิทยาคม 1 0 0 0 1
136 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
137 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองผักไร 1 0 0 0 1
139 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 0 0 0 1
140 บ้านโคกใบบัว 1 0 0 0 1
141 รักเมืองไทย 1 1 0 0 0 1
142 บ้านคลองกุ่ม 0 2 3 0 5
143 วัดไม้เสี่ยว 0 2 1 1 3
144 บ้านหนองรัง 0 2 0 1 2
145 บ้านหนองโสมง 0 2 0 0 2
146 บ้านเทพนิมิต 0 2 0 0 2
147 ม่วงแก้ววิทยาคาร 0 1 2 0 3
148 บ้านคลองหินร่อง 0 1 1 0 2
149 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 1 1 0 2
150 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 1 1 0 2
151 ด่านอุดมวิทยา 0 1 0 1 1
152 บ้านหนองกก 0 1 0 0 1
153 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 1 0 0 1
154 วัดโคกสระน้อย 0 1 0 0 1
155 บ้านกลาง 0 1 0 0 1
156 บ้านคลองบง 0 1 0 0 1
157 บ้านซับสะเดา 0 1 0 0 1
158 บ้านซับเต่า 0 1 0 0 1
159 บ้านประชาสันต์ 0 1 0 0 1
160 วัดศีรษะกระบือ 0 0 2 0 2
161 บ้านหนองนมนาง 0 0 1 0 1
162 บ้านหนองแฟบ 0 0 1 0 1
163 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 0 0 1 0 1
164 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 1 0
165 บ้านโพนทราย 0 0 0 1 0
166 วัดบ้านส่อง 0 0 0 1 0
รวม 577 241 86 78 904