สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง 16 2 2 0 20
2 บ้านไทยสามัคคี 15 3 3 1 21
3 อนุบาลสกุลจิตร 15 2 0 0 17
4 บ้านเมืองปักสามัคคี 14 9 3 2 26
5 หนองนกเขียนสามัคคี 13 6 2 2 21
6 บุญณดาวิทยา 13 4 0 2 17
7 สะแกราชวิทยาคม 12 4 1 3 17
8 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 12 4 0 1 16
9 บ้านลำนางแก้ว 12 1 0 1 13
10 บ้านศาลเจ้าพ่อ 12 0 1 0 13
11 บ้านซับก้านเหลือง 10 3 3 3 16
12 บ้านบุหว้าสามัคคี 10 2 0 1 12
13 บ้านหนองแคทราย 10 2 0 0 12
14 ครบุรีวิทยา 9 3 0 0 12
15 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 9 0 1 0 10
16 วัดพรหมราช 8 8 1 2 17
17 บ้านปลายดาบ 8 2 1 1 11
18 บ้านหนองโบสถ์ 7 5 0 5 12
19 บ้านดอนแสนสุข 7 1 2 1 10
20 บ้านหนองใหญ่ 7 1 1 3 9
21 บ้านระเริง 7 1 0 0 8
22 วัดโพธินิมิตร 7 1 0 0 8
23 บ้านหนองแดง 6 6 0 0 12
24 บ้านกุดโบสถ์ 6 5 0 0 11
25 ชุมชนจระเข้หินฯ 5 6 0 0 11
26 บ้านบุไผ่ 5 4 1 1 10
27 อนุศาสน์วิทยา 5 3 1 1 9
28 บ้านแชะ 5 3 0 1 8
29 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 5 2 0 1 7
30 บ้านสันติสุข 5 1 1 1 7
31 บ้านสุขไพบูลย์ 5 1 0 1 6
32 บ้านเก่าปอแดง 5 1 0 0 6
33 สามัคคีประชาสรรค์ 5 0 0 1 5
34 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 5 0 0 0 5
35 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 0 0 0 5
36 เจียรวนนท์อุทิศ 2 4 3 1 1 8
37 ท้าวสุรนารี(2521) 4 3 0 1 7
38 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 4 2 2 0 8
39 จอมทองวิทยา 4 2 2 0 8
40 บ้านไชยวาล 4 1 0 0 5
41 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 4 1 0 0 5
42 วัดหงษ์ 4 0 2 0 6
43 ป่าไม้อุทิศ 2 4 0 2 0 6
44 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 4 0 0 0 4
45 วัดใหม่สำโรง 3 4 1 0 8
46 บ้านลำไซกง 3 3 0 0 6
47 บ้านบุเจ้าคุณ 3 2 0 1 5
48 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 3 1 2 1 6
49 อาจวิทยาคาร 3 1 1 0 5
50 บ้านหนองหินโคน 3 1 1 0 5
51 บ้านลำเพียก 3 1 0 0 4
52 บ้านหนองขนาก 3 1 0 0 4
53 แหลมรวกบำรุง 3 1 0 0 4
54 บ้านทรัพย์เจริญ 3 1 0 0 4
55 ชุมชนบ้านตะขบ 3 0 1 2 4
56 ตะแบกวิทยา 3 0 1 0 4
57 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองหลักศิลา 3 0 0 0 3
59 ไผ่สีสุก 3 0 0 0 3
60 มารีย์ธงชัย 3 0 0 0 3
61 บ้านไผ่ 2 4 0 0 6
62 บ้านมาบกราด 2 3 4 0 9
63 บ้านบุตะโก 2 2 1 1 5
64 ธงชัยเหนือวิทยา 2 2 0 3 4
65 บ้านบ่อปลา 2 2 0 0 4
66 บ้านไทรงาม 2 2 0 0 4
67 บ้านโนนสาวเอ้ 2 1 1 1 4
68 บ้านสระว่านพระยา 2 1 1 0 4
69 สายมิตรปักธงชัย7 2 1 1 0 4
70 บ้านโคกสะอาด 2 1 0 1 3
71 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 2 1 0 0 3
72 เหรียญทองวิทยา 2 1 0 0 3
73 บ้านปางไม้ 2 1 0 0 3
74 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 2 0 1 0 3
75 บ้านซับไทรทอง 2 0 1 0 3
76 บ้านราษฎร์พัฒนา 2 0 0 3 2
77 วัดบ้านพร้าว 2 0 0 1 2
78 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 2 0 0 0 2
79 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 2 0 0 0 2
80 บ้านบะใหญ่ 2 0 0 0 2
81 บ้านเขาพญาปราบ 2 0 0 0 2
82 บ้านโนนเหลื่อม 2 0 0 0 2
83 บ้านหนองตาด 2 0 0 0 2
84 บ้านโคกสำราญ 2 0 0 0 2
85 บ้านคลองเตย 2 0 0 0 2
86 บ้านสระประทีป 2 0 0 0 2
87 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 2 0 0 0 2
88 บ้านพนาหนองหิน 2 0 0 0 2
89 บ้านมาบตะโกเอน 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองหิน 1 3 1 2 5
91 วัดหลุมข้าว 1 3 1 0 5
92 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 3 0 1 4
93 บ้านหนองโสน 1 3 0 0 4
94 บ้านหนองไม้สัก 1 2 2 0 5
95 บ้านสระตะเคียน 1 2 0 1 3
96 แสนยวิทยาภูมิ 1 2 0 0 3
97 บ้านบุหัวช้าง 1 2 0 0 3
98 บ้านหนองเมา 1 2 0 0 3
99 บ้านโกรกสำโรง 1 2 0 0 3
100 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1 2 0 0 3
101 บ้านสระผักโพด 1 1 1 1 3
102 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 1 1 1 0 3
103 บ้านหนองล้างช้าง 1 1 1 0 3
104 บ้านวังหมี 1 1 0 1 2
105 บ้านคลองทุเรียน 1 1 0 1 2
106 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 1 0 1 2
107 วัดมกุฎไทยยาราม 1 1 0 0 2
108 บ้านท่าเยี่ยม 1 1 0 0 2
109 บ้านคลองสาริกา 1 1 0 0 2
110 บ้านบุยายแลบ 1 1 0 0 2
111 บ้านราษฎร์สามัคคี 1 1 0 0 2
112 บ้านโคกสันติสุข 1 1 0 0 2
113 สวนหมากสงเคราะห์ 1 1 0 0 2
114 บ้านสมบัติเจริญ 1 0 1 0 2
115 บ้านหนองสนวน 1 0 0 1 1
116 บ้านน้อย 1 0 0 1 1
117 บ้านวังหิน 1 0 0 1 1
118 บ้านโคกโจด 1 0 0 0 1
119 บ้านคลองทราย 1 0 0 0 1
120 บ้านคลองสะท้อน 1 0 0 0 1
121 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 0 1
122 บ้านโป่งสามัคคี 1 0 0 0 1
123 บ้านน้ำซับ 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองต้อ 1 0 0 0 1
127 บ้านหลุมเงิน 1 0 0 0 1
128 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
129 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองผักไร 1 0 0 0 1
131 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 0 0 0 1
132 บ้านโคกใบบัว 1 0 0 0 1
133 รักเมืองไทย 1 1 0 0 0 1
134 สกัดนาควิทยา 1 0 0 0 1
135 บ้านคลองกุ่ม 0 2 3 0 5
136 วัดไม้เสี่ยว 0 2 1 1 3
137 บ้านหนองรัง 0 2 0 1 2
138 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 2 0 0 2
139 บ้านเทพนิมิต 0 2 0 0 2
140 ม่วงแก้ววิทยาคาร 0 1 2 0 3
141 บ้านคลองหินร่อง 0 1 1 0 2
142 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 1 1 0 2
143 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 1 1 0 2
144 ด่านอุดมวิทยา 0 1 0 1 1
145 วัดโคกสระน้อย 0 1 0 0 1
146 บ้านกลาง 0 1 0 0 1
147 บ้านคลองบง 0 1 0 0 1
148 บ้านซับสะเดา 0 1 0 0 1
149 บ้านซับเต่า 0 1 0 0 1
150 บ้านประชาสันต์ 0 1 0 0 1
151 บ้านใหญ่ 0 1 0 0 1
152 วัดศีรษะกระบือ 0 0 2 0 2
153 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
154 บ้านหนองนมนาง 0 0 1 0 1
155 บ้านหนองแฟบ 0 0 1 0 1
156 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 0 0 1 0 1
157 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 1 0
158 บ้านโพนทราย 0 0 0 1 0
159 วัดบ้านส่อง 0 0 0 1 0
160 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 0 0 0 0
รวม 487 207 73 68 835