สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง 4
5 บ้านน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.50 ทอง 5
6 สกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง 6
7 บ้านซับไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง 7
8 วัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 8
9 สามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 9
10 บ้านไชยวาล สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 10
11 บ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 11
12 ชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 12
13 บ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 73.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 56.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 54.18 เข้าร่วม 4
5 บ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 51.34 เข้าร่วม 5
6 บุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 47.11 เข้าร่วม 6
7 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 41.61 เข้าร่วม 7
8 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 38.91 เข้าร่วม 8
9 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 38.51 เข้าร่วม 9
10 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 37.49 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 36.11 เข้าร่วม 11
12 ธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 30.40 เข้าร่วม 12
13 บ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 26.59 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังหมี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไผ่สีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.99 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.07 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.90 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 56.76 เข้าร่วม 4
5 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 48.66 เข้าร่วม 5
6 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 47.68 เข้าร่วม 6
7 ด่านอุดมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 47.59 เข้าร่วม 7
8 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 45.82 เข้าร่วม 8
9 บ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 42.94 เข้าร่วม 9
10 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 39.10 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 29.46 เข้าร่วม 11
12 ธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 25 เข้าร่วม 12
13 หนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 61.86 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระผักโพด สพป. นครราชสีมา เขต 3 58.17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 51.65 เข้าร่วม 4
5 ท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 47.59 เข้าร่วม 5
6 ธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 42.58 เข้าร่วม 6
7 บ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 41.89 เข้าร่วม 7
8 บ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 39.59 เข้าร่วม 8
9 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 38.05 เข้าร่วม 9
10 บ้านน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 36.73 เข้าร่วม 10
11 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 33.37 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 31.61 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองรัง สพป. นครราชสีมา เขต 3 30.91 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.41 เงิน 4
5 วัดหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 65.07 ทองแดง 5
6 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 53.97 เข้าร่วม 6
7 บ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 53 เข้าร่วม 7
8 บ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 45.23 เข้าร่วม 8
9 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 44.24 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 36.37 เข้าร่วม 10
11 วัดบ้านพร้าว สพป. นครราชสีมา เขต 3 35.86 เข้าร่วม 11
12 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 34.29 เข้าร่วม 12
13 วัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 22 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 97.51 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.06 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านประชาสันต์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.51 เงิน 4
5 วัดไม้เสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 3 57.93 เข้าร่วม 5
6 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 57.89 เข้าร่วม 6
7 บ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 55.42 เข้าร่วม 7
8 บ้านโพนทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 54.66 เข้าร่วม 8
9 สามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 53.39 เข้าร่วม 9
10 บ้านวังตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 49.88 เข้าร่วม 10
11 บ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 49.58 เข้าร่วม 11
12 วัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 43.45 เข้าร่วม 12
13 อนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 32.73 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองทุเรียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -
3 บ้านโคกโจด สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองทุเรียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศีรษะกระบือ สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4
5 วัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5
6 บ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านคลองทุเรียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7
8 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7
9 บ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7
10 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7
11 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7
12 หนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน