แจ้งเรื่องการพิมพ์บัตรประจำตัว
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน สามารถดำเนินการได้เมื่อได้แนบไฟล์รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13:38 น.