การพิมพ์บัตรประจำตัว
การพิมพ์บัตรประจำตัวของผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขันสามารถดำเนินได้แล้ว โดยต้องอัฟโหลดรูปเป็นไฟล์jpegขนาด450×600ครับ สามารถพิมพ์ได้เลยครับ
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 เวลา 14:42 น.