การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 สพป.นม.3
ขอเชิญกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ประชุมพร้อมกันในวันที่ 29  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 22:56 น.