ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านซับสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซับเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสระผักโพด สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน