ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 53 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน